סימולציה לאנשי חינוך

סימולציה למורים – מה טוב בזה?  

סימולציה ככלי למידה

כי מה שטוב לטייסים ולרופאים, טוב גם למורים.

חוקרים מכל העולם מדברים בשבחה של ההתנסות הסימולטיבית ככלי למידה חווייתי, המאפשר למידה פרקטית בהקשר תיאורטי-יישומי. אנחנו, במרכז הלב, אימצנו את הסימולציה כדרך להטמיע תקשורת בין-אישית בחינוך ובהוראה.

סדנאות הסימולציה כאן בהלב, המרכז לסימולציות בחינוך, מבוססות על למידה פרקטית מונחית, המשלבת בין התנסות בפועל מול שחקנים מקצועיים לבין תחקיר ייחודי שעיקרו משוב והמשגה. המורה מתנסה בסיטואציה הלקוחה משגרת חייו המקצועיים, ודרך ההתנסות והתחקיר המלווה אותה הוא לומד את תגובותיו ואת הדרכים לשפר אותן. במסגרת הסדנה רוכשים המשתתפים כלים לשימוש בשפת הקשר ובמיומנויות תקשורת בחינוך, שנועדו להיטיב את יחסי הגומלין בינם ובין התלמידים, ההורים, צוות בית הספר וכל הנפשות הפועלות בסביבת המוסד החינוכי.

לכל סדנה קודם שלב של איתור צרכים, שבמסגרתו נבדקים הצרכים המקצועיים של המשתתפים ועולים התרחישים הרלוונטיים הנכתבים במשותף על ידי נציג/ת הפונים ואשת פיתוח במרכז. התרחישים, הנכתבים על פי הדגם של "אם אז", מאפשרים חוויית למידה מותאמת-אישית ואפקטיבית.

יתרונות הלימוד באמצעות סימולציה

ההתנסות בסדנה סימולטיבית באה לידי ביטוי בשלושה רבדים, המאפשרים למשתתפים להתייחס באופן מחודש לעולמם שלהם ולעולמו של האחר שמולם:

יתרונות הלימוד באמצעות סימולציה

כולל מפגש קונפליקטואלי-אותנטי עם מיומנויות התקשורת שלהם ושל האחר העומד מולם.

יתרונות הלימוד באמצעות סימולציה

כולל הכרה מודעת של כל אחד מהמשתתפים בקשר הקיים בין אמונותיו ועמדותיו לבין התנהלותו ההרגלית-אוטומטית. ההשתתפות בסדנה מאפשרת להכיר מיומנויות תקשורת נוספות במצבי קונפליקט.

יתרונות הלימוד באמצעות סימולציה

הוא פועל יוצא של ההשתתפות האקטיבית בסדנה, וכולל הצהרה על בחירה מודעת להפעלת מיומנויות רלוונטיות אישיות וכן רכישת מיומנויות חדשות, שיופעלו בעתיד.

 

המרכז לסימולציות בחינוך

ללמוד מתוך קונפליקט

התקשורת המוכרת לנו בכתה כוללת, למעשה, שתי שפות פורמליות: שפה דיסציפלינרית (הלקוחה מתוך המקצוע הנלמד) ושפה דידקטית (אופן ההוראה). אך ישנה גם שפה שלישית – שהיא שפה שקופה, שפעמים רבות איננו ערים לה. זוהי שפת הקשר – שמבוססת על גישות (כמו אמפתיה ואסרטיביות) ומתורגמות למיומנויות כמו הקשבה, קבלה אמפתית, שיתוף ועוד. באמצעות הסימולציה, המייצרת קונפליקט דמוי מציאות, אנו משכללים את יכולתם של המתנסים להתבונן בסיטואציה ולהעלות אל המודעות את השפה שבה נעשה שימוש בעת הקונפליקט, ומסייעים להם לפתח מיומנויות תקשורתיות מודעות.

איך זה קורה?

מרכז הלב פיתח תהליך למידה המשלב בין שלושה מושגים מרכזיים:

טרנספורמציה של קונפליקט

גישת "טרנספורמציה של קונפליקט" מתמקדת במעבר מתקשורת של הוראה-למידה במצב קונפליקטואלי  לתקשורת של הוראה-למידה משמעותית.

אם המורה רואה בתלמיד שותף ללמידה, אזי מצב שנתפס בעיניו כמצב של אי-למידה (תלמיד מפריע, לא מקשיב, מתעלם, אדיש), מעורר קונפליקט כפול – של המורה מול התלמיד, ושל המורה מול עצמו.

ההתנסות העצמית בסדנת הסימולציה מבקשת, ראשית לכל, להעלות את מודעותו של המורה למצב הקונפלקטואלי ולקושי ההדדי שלו ושל התלמיד. מטרת ההתנסות היא אפוא להכיר ולהבין את המצב הקונפלקטואלי ולשכלל את היכולת להתבונן בעצמנו בזמן קונפליקט.

המודעות לקונפליקט מבוססת על הכרה בתחושות האישיות של המורה, ועל מתן הכרה ל"אחר" – ואנו רואים בה נקודת מוצא להכרת הצורך האישי-מקצועי בשינוי.

טרנספורמציה של קונפליקט

התהליך של מתן הכרה ל"אחר" מזמין את המורה להתייחס לתלמיד "המפריע" מנקודת מוצא של בירור, ולא מנקודת מוצא אוטומטית של תסכול, המובילה להתעלמות או תוקפנות. בתוך כך מתרחשת השהיית התגובה האוטומטית מצדו, זיהוי הצורך (הסמוי) – הן של המורה והן של האחר-התלמיד – והבחנה ביניהם, וכן התייחסות מודעת ומותאמת לאחר בהקשר הקיים באמצעות שימוש בשפת הקשר ומיומנויות תקשורת רלוונטיות.

שפת הקשר

התקשורת המוכרת לנו בכתה כוללת, כאמור, את השפה הדיסציפלינרית (שפת התוכן הנלמד) והשפה הדידקטית (שפת ההובלה של הנלמד, לשם הסבר והנחיה, כמו סכם, תאר וכו'). השפה השלישית, שפת הקשר, היא בעצם שפה שקופה, המאפשרת להזמין את התלמידים לפעילות, מתייחסת לקושי, מייצרת אמפתיה ומזמינה שמירה על גבולות. שפת הקשר מאפשרת למעשה את השיח המפעיל את יחסי הגומלין שבין המורה לתלמידים, בעת הוראה-למידה. שפה זו  נתפסת היום כרלוונטית וחשובה לקידומה של איכות ההוראה ולהפחתת המצבים הקונפליקטואליים, והיא משמעותית  לרכישתן של מיומנויות התקשורת המשלבות בין המרכיבים הרגשיים והמרכיבים הקוגניטיביים השותפים בלמידה.

המודעות לחשיבות השימוש בה מתרחשת בעת ההתנסות הסימולטיבית, המשלבת שחקנים מקצועיים בתפקידי תלמידים.

מרכז הלב - המרכז הארצי לסימולציה בחינוך

רוצים לדבר ב"שפת הקשר"?
להזמנת סדנאות סימולציה בהתאמה אישית, מלאו את הפרטים