מחקרי המרכז הארצי לסימולציה בחינוך  

הלב, המרכז הארצי לסימולציה בחינוך, פועל במסגרת בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן. כמוסד אקדמי-מחקרי נערכים בו מחקרים שמטרתם לבחון את תרומתה של ההתנסות הסימולטיבית לאנשי חינוך בשלבים שונים של התפתחותם המקצועית: מורים מתמחים, מורים מתחילים, מורים ותיקים וסטודנטים בהכשרת מורים. השפעת ההתנסות נבדקת בתחומים הבאים:

  • פיתוח זהות מקצועית
  • פיתוח מודעות ותובנה להתנהלותם ולהתנהלות תלמידיהם במצבי קונפליקט
  • הרחבת טווח התנהלותם והתנהלות תלמידיהם במצבי קונפליקט באמצעות שימוש מותאם באסטרטגיות ובמיומנויות תקשורת מוכרות, ורכישת אסטרטגיות ומיומנויות תקשורת מתחדשות רלוונטיות

המחקרים הבאים התייחסו למטרות לעיל, וכמו כן בדקו את יעילות הסדנה הסימולטיבית באוכלוסיות נוספות.

סימולציות פדגוגיות" בהשתתפות שחקנים מקצועיים ובשילוב "הכוונה עצמית" ככלי לפיתוח מקצועיות בהוראה​

המחקר בדק את תרומתן של סימולציות פדגוגיות (בשפה ובמתמטיקה) בשילוב הכוונה עצמית ובלעדיה, ככלי לטיפוח מקצועיות בהוראה בתחומים ראייה מקצועית עצמית, הכוונה עצמית בלמידה, השוואה בין תכנון השיעור לביצועו ובחינת אפקט השימור לאורך זמן אצל מורות בעלות ותק של חמש שנים ומעלה.

הממצאים:
על פי כלי הניתוח האותנטיים והשאלונים ההצהרתיים, נרשם שינוי משמעותי אצל קבוצת המתנסים בסימולציות בסגנון ההוראה בכיתה, המכוון לתלמיד במרכז, וזאת גם לאחר זמן ובהשוואה לעצמם ולשאר הנבדקים.

חוקרים: י' מורדוף ופרופ' קרמרסקי, 2013-15

סימולציות קבוצתיות ככלי לפיתוח קוד התנהגות אתי בקרב מדריכים ומעסיקים במסגרת תעסוקה נתמכת הדרכה, ממוקדת לומד

המדריכים השתתפו בשלוש סדנאות סימולציה במסגרת קבוצתית. כלל הנבדקים מילאו שאלוני העצמה פסיכולוגית, מסוגלות עצמית ועמדות בנושא תעסוקת עובדים בשלוש נקודות זמן: לפני התהליך, מיד עם סיומו ולאחר כשישה חודשים.

הממצאים:
השפעת הסימולציות ניכרה באופן מובהק בקבוצת המדריכים והמשיכה אף לאחר ההתערבות, כל זאת לעומת קבוצות הביקורת.

חוקרים: מ' בן עמרם, ופרופ' אורלי שפירא-לינצ'בסקי, 2016

 השפעת התנסות בסימולציות על אוריינות רגשית ומיקוד שליטה בקרב פרחי הוראה ​

בוצת המחקר התנסתה בשלוש סדנאות סימולציה רצופות. כלל הנבדקים מילאו לפני ההתנסות ולאחריה כמה שאלונים שהתייחסו לנתוני רקע, אוריינות רגשית, מודעות עצמית רגשית, הבעה עצמית רגשית ומודעות רגשית לזולת ומיקוד שליטה.  מלבד זאת נערכו ראיונות אישיים לקבוצות נבדקים משתי הקבוצות (התנסות וביקורת).

הממצאים:
בקבוצת המחקר חל שינוי מובהק במיקוד השליטה הפנימי, ונמצא קשר חיובי בין מיקוד שליטה פנימי לאוריינות רגשית בתחום הרגשות החיוביים של הסטודנטים כלפי עצמם כמורים.

חוקרים: (ת' וסרמן-גוטויליג, ד"ר ש' אילוז ופרופ' ז' מברך, 2017)

 סימולציות קבוצתיות ככלי לפיתוח קוד התנהגות אתי בקרב מדריכים ומעסיקים במסגרת תעסוקה נתמכת הדרכה, ממוקדת לומד

על פי מודל הפיוס מבוסס הצרכים, כלל התכונות האנושיות מסתכמות בשני ממדי-על: האחד כולל חברתיות ומוסריות, והשני – יכולת. המחקר בדק בעזרת שאלונים את מדרג הצרכים הרגשיים של מורים כפי שהם באים לידי ביטוי בעבודתם מול תלמידיהם, תוך הבחנה בין מורים ותיקים למורים מתחילים וכן בין מורים במקצועות הומניים למורים במקצועות ריאליים.

הממצאים:
ממצאי המחקר מעלים כי הצורך במוסריות הוא הגדול ביותר, אחריו הצורך ביכולת ולבסוף הצורך בחברתיות, וכן שהמורים הוותיקים הביעו צורך גדול יותר ביכולת בהשוואה למורים מתחילים. בניתוח ממצאי ההתנהלות בפועל עלה כי אין התאמה בין דיווחי המורים ובין ההתנהגות בפועל. במצבי קונפליקט עם תלמידיהם העדיפו המורים להשקיע את מרב המשאבים בחיזוק היכולת.

חוקרים: (נ' ורטהיימר ופרופ' י' יבלון, 2017)

 

המעוניינים במידע נוסף על כל אחד מהמחקרים מוזמנים לפנות אל הלב, המרכז הארצי לסימולציה בחינוך.
העתקי המחקרים נמצאים בספריית בית הספר לחינוך, טל' 03-5318464.

מרכז הלב - המרכז הארצי לסימולציה בחינוך

רוצים לדבר ב"שפת הקשר"? להזמנת סדנאות סימולציה בהתאמה אישית, מלאו את הפרטים