טלפון מרכז הלב המכון לסימוצליה בחינוך מכון הלב מייל יוטיוב מרכז הלב פייסבוק מכון הלב

המרכז הארצי לסימולציה בחינוך – סרטוני הדרכה  

סדנאות הסימולציה של מרכז הלב פותחו במטרה לאפשר מפגש עם קונפליקטים שכיחים בחינוך ודרכי התמודדות איתם. בסרטונים משתתפים שחקנים בלבד וגם הם, כמו הסדנאות, תפורים לפי מידה ומותאמים לכל משתתף או קבוצת משתתפים על פי צורכיהם ותפקידם.
הסרטונים המלווים בכתוביות הדרכה נועדו לעבודה עצמית בגישת "שפת הקשר".


ניהול כתה

חדש

מבט אמפתי

הזמנת תלמידים להתבוננות אמפתית על דמות מתוך החומר הנלמד

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות

חדש

ויסות רגשי

 טכניקות הרפיה שמאפשרות לתלמידים להתפנות ללמידה

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, חונכים/ות.

חדש

למידה מאי הצלחות

כיצד לסייע לתלמידה להתמודד עם תסכול שחומר קשה להבנה מעורר

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות

חדש

למידה מרחוק אתגרים וכלים

שתי דרכים לניהול שיעור מקוון

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, חונכים/ות.

משמעת בכתה

כיצד ניתן להציב גבולות ובה בעת לגייס תלמידים ללמידה.

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, חונכים/ות.

אלימות בכתה על רקע הומופוביה

התמודדות מורה על רקע אמירות הומופוביות כלפי תלמיד בכיתתה.

קהל יעד: מורים/ות, חונכים/ות, מתמחים/ות, יועצים/ות, מנהלים/ות.

היעדרות ממושכת של תלמידה

תגובתה של המורה להתנהגות התלמידה.

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, חונכים/ות.

פלאפונים בשיעור?

ארבע דרכים להתמודד עם שימוש בפלאפונים בשיעור.

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, חונכים/ות.

ריב בכתה

ארבע דרכים להתמודד עם קונפליקט לא צפוי על רקע חברתי.

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, חונכים/ות.

 

שיעור מתמטיקה בכתה הטרוגנית

כיצד להתמודד עם מצבי קונפליקט הנובעים מפערים בהבנת חומר הלימוד.

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, חונכים/ות.

עברית שפה קשה

שתי דרכים להשתלבות של מורה-עולה בכתה.

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, חונכים/ות.

התנהלות בכתה הטרוגנית

שתי דרכים להתמודד עם אירועים המתרחשים בשיעור.

קהל יעד: מורים/ות, חונכים/ות, מתמחים/ות.

עבודה בקבוצות בשיעור אנגלית

שתי דרכים לניהול עבודה בקבוצות

קהל יעד: מתמחים, מורים, חונכים

ניהול כיתה בשיעור אנגלית

שתי דרכים להתמודדות עם התנגדות בכיתה

קהל היעד: מתמחים/ות, מורים/ות, חונכים/ות

עבודה בקבוצות הטרוגניות-מה תפקיד המורה?

שתי דרכים להתמודדות עם בעיות בקבוצה

קהל היעד: מתמחים/ות, מורים/ות, חונכים/ות

ניהול קונפליקט בשיעור

דרכים שונות להתמודד עם קשיים בלמידה.

שתי דרכים לניהול שיעור מקוון

קהל יעד: מתמחים, מורים

שיחות עם הורים

קונפליקט בין מורה להורה

דרכים שונות להתמודד עם הורה נסער.

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, מנהלים/ות, חונכים/ות, וכלל בעלי התפקידים בבית הספר.

יום הורים

דרכים שונות להעביר מסרים טעונים.

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות וכלל בעלי התפקידים בבית הספר.

שיחה עם הורים על קשיי בנם

כיצד לקיים שיחה עם הורים על קשיים של ילדם בבית הספר.

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, יועצים/ות, חונכים/ות, מנהלים/ות.

קונפליקט בין מורה להורה- "בתי המצטיינת"

שיחה בערבית בין הורה למורה על ציונים.

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, מנהלים/ות, חונכים/ות, וכלל בעלי התפקידים בבית הספר.

Parent - teacher meeting

Two ways of Dealing with a Conversation with an Upset Parent

This video has English subtitles and is also suitable for non-Hebrew speakers

התמודדות גננת עם הורים שלבנם יש קושי חברתי רגשי

כיצד לקיים שיחה עם הורים על קשיים של ילדם בגן

קהל יעד: מתמחים/ות, גננות, מורים/ות

שיחה בין מנהלת ונציגות הורים בעקבות אלימות של ילד משולב

כלים לקיום שיחה עם נציגות של הורים סוערים

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, מנהלים/ות, חונכים/ות, וכלל בעלי התפקידים בבית הספר.

שיחות עם תלמידים

חדש

ייצוג עצמי

כיצד ללמד תלמיד לבקש סיוע באופן יעיל

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות.

שיחה אישית עם תלמידה

כיצד לקיים שיחה כניסיון ליצור קשר מיטיב.

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, חונכים/ות.

שיחת משמעת עם תלמיד

כיצד לקיים שיחה בעקבות התנהגות לא נאותה של תלמיד.

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, חונכים/ות.

ראש מתמטי-סרט אינטראקטיבי

כיצד לקיים שיחה בעקבות בעיה של תלמיד. 

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, חונכים/ות.

הפצת תמונה בעלת אופי מיני ברשת

כיצד לקיים שיחה על מצב מורכב וכלים להתמודדות עמו. 

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, מנהלים/ות, חונכים/ות, וכלל בעלי התפקידים בבית הספר.

ניהול שיח עם תלמיד שנפגע מינית

כיצד לקיים שיחה על מצב מורכב וכלים להתמודדות עמו. 

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, מנהלים/ות, חונכים/ות, וכלל בעלי התפקידים בבית הספר.

שיחה בין מורה לתלמיד על רקע אירועי משמעת

כיצד לקיים שיחה לרתימה לשיתוף פעולה

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, מנהלים/ות, חונכים/ות, וכלל בעלי התפקידים בבית הספר.

שיחות עם עמיתים

חדש

הכלה בהדרכה

שיחה של מדריכה עם רכזת מקצוע ומורה

קהל יעד: מדריכים/ות, רכזים/ות, מורים/ות

חדש

מחשבות מסתובבות

אפשרויות שונות של התנהלות חונכת מול קונפליקט עם מתמחה

קהל יעד: סטודנטים להוראה לקראת סטאז', מורים בפועל חונכים/ות.

חדש

בין חשש לאמון

שיחה של חונכת עם מתמחה שחוששת להביע קשיים

קהל יעד: סטודנטים להוראה לקראת סטאז', מורים בפועל חונכים/ות.

חדש

שאלה טובה

מפגש ליווי של מנחה עם מורה מובילה

מנחים/ות, מורים/ות מובילים/ות, חונכים/ות, מדריכים/ות.

היא לא משלנו

כיצד משתלבת מורה-עולה בחדר המורים.

קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, מנהלים/ות, חונכים/ות.

ראיון קבלה

מועמדות שונות מתראיינות, כל אחת בדרכה, למשרת הוראה.

קהל יעד: סטודנטים להוראה לקראת סטאז', מורים בפועל ומנהלי בתי ספר.

השתלבות בחדר מורים

כיצד משתלבות סטודנטיות בבית הספר.

קהל יעד: מורים/ות, חונכים/ות.

מורה מגייסת את עמיתיה לשת"פ

הסרטון מציג דרכים שונות של גיוס צוות בית ספר ליוזמה בית ספרית.

קהל יעד: מורים/ות, מנהלים.

מורה יוזמת מול המנהלת

מורה נפגשת עם מנהלת לגבי יוזמה שהיא מעוניינת לקדם.

קהל יעד: מורים/ות, יוזמים/ות, מורי מורים בקורסים לדרגות גבוהות.

מחנכת כתה מול מורה מקצועית

שיחה בין מחנכת למורה מקצועית על האחריות המשותפת בטיפול בבעיות משמעת.

קהל יעד: מתמחים, מורים.

קליטת מורה חדשה בחדר מורים

דרכים שונות שבהן צוות בית הספר מתייחס למורה חדשה.

קהל יעד: מורים/ות, מנהלים/ות חונכים/ות וכלל בעלי התפקידים בבית הספר.

תיאום צפיות בארבע גרסאות

סגנונות שונים של תיאום ציפיות בין מורה לסטודנטית במסגרת תכנית אקדמיה.

קהל יעד: מורים מכשירים מנהלים/מנהלות
וכלל בעלי תפקידים בבית הספר.

הוראה משותפת (Co-Teaching)

תהליך שנתי של מורה וסטודנטית שעובדות בהוראה משותפת.

קהל יעד: מתמחים, מורים.

שיחת משוב בין מנהלת למורה

שתי דרכים למתן משוב למורה.

קהל יעד: מנהלי בתי ספר סגנים/יות וחונכים/ות.

מנהלת מול מתמחה שחווה קשיים

שתי דרכים לשיחה בין  מנהלת לבין מתמחה מתקשה, שנדרשת לשנת התמחות נוספת.

מנהלי בתי ספר סגנים/יות וחונכים/ות

מנהלת מול מורה על אי קבלת דרגה

שתי דרכים לשיחה בין  מנהלת למורה שלהפתעתה לא קודמה בדרגה.

קהל יעד: מנהלי בתי ספר, מפקחים ושאר בעלי תפקידים המובילים תהליכי הערכה.

קליטה מיטבית למתמחים

שיחה בין מדריכה, מנהלת בית ספר וחונכת לגבי קליטת מתמחים.

קהל יעד: מדריכות מחוזיות בנושא התמחות וכניסה להוראה, מנהלי בתי ספר וחונכים/ות

תפקיד החונך כמגשר ומתווך

שיחת גישור בין חונכת מתמחה למורה עמיתה על רקע קונפליקט מקצועי.

קהל יעד: חונכים/ות, מורים,ות, מנהלים/ות

של מי הסטודנטית הזאת?

כיצד נותנים משוב באופן יעיל ומקדם?

קהל יעד: מדפי"ות/ים

שיחת משוב לסטודנטית

שיחה בין מדפ"ית למורה מכשירה על רקע קונפליקט בין השתיים.

קהל יעד: חונכים/ות, מנהלים/ות

הנחיה למורים/ות בדרגות גבוהות

דרכים שונות להנחיית מורים בכירים התנגדים לתוכני הקורס.

קהל יעד: מורי מורים בקורסים לדרגות גבוהות. מנחי קבוצות שונות כולל מנחי קבוצות מתמחים.

רפלקציה בפעולה

שתי דרכים לשיח רפלקטיבי בקורס  המיועד למורים/ות בדרגה  7-9.

קהל יעד: מורי מורים בקורסים לדרגות גבוהות. מנחי קבוצות שונות כולל מנחי קבוצות מתמחים.

מתן משוב למורות מורים

שיחה בין מנהלת מרכז פסג"ה עם מורה שאינה עומדת בציפיות שתואמו איתה.

קהל יעד: מנהלי מרכזי פסג"ה, בעלי תפקידים ניהוליים.

מפקחת מול גננת מלווה

שיחה במסגרת תהליך הערכה לגננות.

קהל יעד: מפקחים, מובילי תהליכי הערכה, בעלי תפקידים ניהוליים שונים.

משוב לרכזת סטאז'

קונפליקט בין מנהלת יחידת שלב הכניסה להוראה לבין רכזת הסטאז', שאינה מגיעה למפגשי צוות באופן קבוע.

קהל יעד: מנהלי יחידה, מנהלים/ות.

שיחה בין גננת לסייעת

שיחה על רקע מחלוקת מקצועית בין השתיים.

קהל יעד: חונכים/ות, גננות

שיחה בין מורה לסייעת

שיחה בין מורה חדשה לסייעת ותיקה על רקע מחלוקת מקצועית ביניהן.

קהל יעד: מתמחים ומורים בחינוך המיוחד

שיתוף פעולה בין מורה ללבורנטית

שתי דרכים לשיחה בין מורה למדעים ולבורנטית לגבי ניסוי שונה מהמתוכנן.

קהל יעד: מתמחים ומורים למדעים

מודל היוועצות

תהליך היוועצות של צוות בין מקצועי שמתמודד עם האתגר של מיקוד הצרכים ודרכי הפעולה

קהל יעד: יועצים/ות, מנהלים/ות

שיחה בערבית עם קולגה

קהל יעד: יועצים/ות, מנהלים/ות

הקשבה פעילה

המחשת המצבים המעכבים הקשבה וכלים שמאפשרים הקשבה מיטבית

קהל יעד: אנשי חינוך

התמודדות עם התנגדות למפגש הדרכה

מדריכה מתמודדת עם התנגדות של מורה למפגשי ההדרכה

קהל יעד: מדריכים/ות ובעלי/ות תפקידים

שיחת משוב בין מדריכה פדגוגית לבין סטודנטית עם קשיי למידה

דרכים שונות למתן משוב לסטודנטית עם קושי

קהל יעד: מדריכים/ות ובעלי/ות תפקידים

שיחה בין מנהלת למורה יוזמת

שתי דרכים להתמודדות עם התנגדות של מנהלת

קהל יעד: מדריכים/ות ובעלי/ות תפקידים

שיחה בין סטאז'ר למנהלת בעקבות לחץ ודרישות מרובות

חונכת מלווה סטאז'ר להתמודד עם קשיים לקראת שיחה עם המנהלת

קהל יעד: סטאז'רים/יות חונכים/ות ובעלי/ות תפקידים

התמודדות עם התנגדויות במפגש הדרכה

מדריך משוחח עם מורה שמתנגד להדרכה

קהל יעד: מדריכים ובעלי/ות תפקידים

מפגש הדרכה קבוצתי

מדריכה מובילה שינוי אצל צוות המורים

קהל יעד: מדריכים ובעלי/ות תפקידים

סרטונים וערכות הדרכה לדיון ושיח הכיתה

חדש

כאן רבים בכיף

תלמידים מתמודדים בדרכים שונות עם קונפליקט

קהל יעד:תלמידים ומורים

חדש

כאן רבים בכיף

פעילות בכיתה שמטרתה מתן כלים לישוב סכסוכים בין תלמידים 

קהל יעד: תלמידים ומורים

ערכות הדרכה

כלים למשוב עצמי

מעבר על טעות במבחן עם תלמיד ומתן כלים למשוב עצמי

קהל יעד:מורים למתמטיקה

טעות כהזדמנות

מעבר על טעות במבחן עם תלמיד ומתן כלים למשוב עצמי

קהל יעד: מורים למתמטיקה

שיעור מתמטיקה - מודל מחשב"ה

עבודה בקבוצות ודיון כיתתי

קהל יעד: מורים למתמטיקה

רוצים לדבר ב"שפת הקשר"?
להזמנת סדנאות סימולציה בהתאמה אישית, מלאו את הפרטים

גלילה לראש העמוד
דלג לתוכן