הפקולטה לחינוך 

 הל"ב. המרכז לסימולציה בחינוך: פיתוח, מחקר והדרכה

ערכות הדרכה למורים למתמטיקה

כלים למשוב עצמי
מעבר על טעות במבחן עם תלמיד ומתן כלים למשוב עצמי.
קהל יעד: מורים/ות למתמטיקה.

טעות כהזדמנות
מעבר על טעות במבחן עם תלמיד ומתן כלים למשוב עצמי.
קהל יעד: מורים/ות למתמטיקה.

שיכור מתמטיקה – מודל מחשב"ה
עבודה בקבוצות ודיון כיתתי.
קהל יעד: מורים/ות למתמטיקה.

דילוג לתוכן