הפקולטה לחינוך 

 הל"ב. המרכז לסימולציה בחינוך: פיתוח, מחקר והדרכה

שיחות עם תלמידים

ייצוג עצמי
כיצד ללמד תלמיד לבקש סיוע באופן יעיל
קהל יעד: גננות, מתמחים/ות, מורים/ות.

שיחה אישית עם תלמידה
כיצד לקיים שיחה כניסיון ליצור קשר מיטיב
קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, חונכים/ות.
לצפייה בסרטון כולל כתוביות הדרכה

שיחת משמעת עם תלמיד
כיצד לקיים שיחה בעקבות התנהגות לא נאותה של תלמיד
קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, חונכים/ות.
לצפייה בסרטון כולל כתוביות הדרכה

ראש מתמטי-סרט אינטראקטיבי
כיצד לקיים שיחה בעקבות בעיה של תלמיד.
קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, חונכים/ות.

הפצת תמונה בעלת אופי מיני ברשת
כיצד לקיים שיחה על מצב מורכב וכלים להתמודדות עמו.
קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, מנהלים/ות, חונכים/ות, וכלל בעלי התפקידים בבית הספר.

ניהול שיח עם תלמיד שנפגע מינית
כיצד לקיים שיחה על מצב מורכב וכלים להתמודדות עמו.
קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, מנהלים/ות, חונכים/ות, וכלל בעלי התפקידים בבית הספר.
לצפייה בסרטון כולל כתוביות הדרכה

שיחה בין מורה לתלמיד על רקע אירועי משמעת
כיצד לקיים שיחה לרתימה לשיתוף פעולה
קהל יעד: מתמחים/ות, מורים/ות, מנהלים/ות, חונכים/ות, וכלל בעלי התפקידים בבית הספר.
לצפייה בסרטון כולל כתוביות הדרכה

דילוג לתוכן