הפקולטה לחינוך 

 הל"ב. המרכז לסימולציה בחינוך: פיתוח, מחקר והדרכה

מחקר

הל"ב, המרכז לסימולציה בחינוך, פועל במסגרת בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן. כמוסד אקדמי הוא מוביל גישת פדגוגיה מבוססת נתונים ומקיים מחקרי הערכה מתמשכים לבחינת תרומת דגמים שונים של ההתנסות הסימולטיבית לקהלי יעד מגוונים. קבוצת מחקר הכוללת חוקרים מומחים וסטודנטים לתארים מתקדמים מבססת את הידע האמפירי והתיאורטי על סימולציה בחינוך תוך שימוש בכלים כמותייים ואיכותניים מתקדמים.

מחקר

הל"ב, המרכז לסימולציה בחינוך, פועל במסגרת בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן. כמוסד אקדמי הוא מוביל גישת פדגוגיה מבוססת נתונים ומקיים מחקרי הערכה מתמשכים לבחינת תרומת דגמים שונים של ההתנסות הסימולטיבית לקהלי יעד מגוונים. קבוצת מחקר הכוללת חוקרים מומחים וסטודנטים לתארים מתקדמים מבססת את הידע האמפירי והתיאורטי על סימולציה בחינוך תוך שימוש בכלים כמותייים ואיכותניים מתקדמים.

מחקר

מאמרים

 1. Yablon, Y. B. & Iluz, S. (2021). Simulation Based Learning for Rabbinical School Teachers Dealing with Conflicts in Education. British Journal of Religious Education. לקריאה

ספר

 1. יבלון, י"ב, אילוז, ש' ואיזנהמר, מ' (עורכים). (בדפוס). התנסות סימולטיבית בהוראה ולמידה: היבטים תיאורטיים ומחקריים. מכון מופ"ת.

פרקים בספרים

 1. אילוז, ש' ויבלון, י"ב. (בדפוס). התנסות סימולטיבית מבוססת טכנולוגיה בהכשרה אקדמית בתחומי החינוך. בתוך: ע' כהן, ג' רביד, ר' בלונדר, א' פורקוש ברוך, ח' מישר טל, מ' שיינפלד וא' שמואלי (עורכים), טכנולוגיות למידה בהשכלה הגבוהה בישראל. מיט"ל.

 2. אילוז, ש' ויבלון י"ב. (בדפוס). התנסות סימולטיבית בלמידה מרחוק בהכשרה ופיתוח מקצועי של מורים. בתוך  (ר' לידור, ל' קוזמינסקי, ח' שכטר, ט' מיכלסקי ול' רוסו, עורכים).  הכשרת מורים בתקופת משבר הקורונה- אתגרים, הזדמנויות ושינוי. מכון מופ"ת.

עבודות לתארים מתקדמים

 1. גוטויליג-וסרמן, ת' (2017). השפעת התנסות בסימולציות על אוריינות רגשית ומיקוד שליטה בקרב פרחי הוראה. עבודת מחקר לשם קבלת תואר מוסמך. אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך – לקריאה
  ורטהימר, נ' (2017). מודל הפיוס מבוסס הצרכים: התנהלות מורים במצבי קונפליקט עם תלמידים, במסגרת התנסות סימולטיבית. עבודת מחקר לשם קבלת תואר מוסמך. אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך – לקריאה
  דיגמי, ש' (2021). פיתוח הכוונה עצמית במצבי קונפליקט אצל פרחי הוראה: תרומתה של התנסות סימולטיבית. עבודת מחקר לשם קבלת תואר מוסמך. אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך – לקריאה
  הומינר, ר' (2021). התנסות סימולטיבית של מתכשרים להוראה לשם קידום מיומנויות חברתיות-רגשיות, והבדלים בין סדנאות מקוונות ופנים אל פנים. עבודת מחקר לשם קבלת תואר מוסמך. אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך – לקריאה
 2. ולורט מגיאל, נ' (2021). הקשר שבין השימוש בסימולציות ככלי מקדם למידה לבין הכוונה עצמית בלמידה (SRL) בהקשרים בינאישיים בקרב מורים מתמחים. עבודת מחקר לשם קבלת תואר מוסמך. אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך – לקריאה
 3. מופסיק, נ' (2021). התנסות סימולטיבית מקוונת בתהליכי הכשרה ופיתוח מקצועי של סטודנטים ומורים מנקודת מבטם של מובילי הקבוצות. עבודת מחקר לשם קבלת תואר מוסמך. אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך – לקריאה
 4. מורדוך, י' (2017). סימולציות פדגוגיות בהשתתפות שחקנים מקצועיים בשילוב הכוונה עצמית לטיפוח מקצועיות בהוראה. עבודת מחקר לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך
 5. בן עמרם, מ' (2018). סימולציות קבוצתיות ככלי לפיתוח קוד התנהגות אתי בקרב מדריכים ומעסיקים במסגרת תעסוקה נתמכת: הדרכה ממוקדת לומד.  עבודת מחקר לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך.

דילוג לתוכן